ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme potěšeni vaší návštěvou našich webových stránek a vaším zájmem. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a též podle Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo je správce

Vaše osobní údaje sbírá firma Smart Info s.r.o., se sídlem Přemyslova 1607, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 04985699, spisová značka: C 37373, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, která provozuje projekt a web Zhubnichytre.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu budou osobní údaje zpracovávány, a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. 

V průběhu zpracování dat nás můžete kontaktovat telefonicky +420 776 849 080 nebo e-mailem info@zhubnichytre.cz

Jaký je rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které nám sami dobrovolně a bezplatně svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Online kurz Mlsáme zdravě, Zdravé dorty a Cukroví zdravě:

 • Sbíráme a zpracováváme údaje potřebné k plnění smlouvy při nákupu online produktu – vaše jméno, příjmení, poštovní adresu, telefon, e-mail.
 • Účelem je vystavení faktury dle zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů, identifikace bezhotovostních plateb a vytvoření přístupu k online kurzu a návazného newsletteru s novinkami v projektu Zhubni chytře.
 • Právním základem je oprávněný zájem se zasíláním těchto sdělení.
 • Vaše údaje uchováváme po dobu vašeho souhlasu – než se ze zasílání odhlásíte, ale maximálně 3 roky.

 

Kniha Vařit, či nevařit?, Zdravé cukroví:

 • Sbíráme a zpracováváme údaje potřebné k plnění smlouvy při nákupu produktu – vaše jméno, příjmení, poštovní adresu, telefon, e-mail.
 • Účelem je vystavení faktury dle zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů, identifikace bezhotovostních plateb, informace o průběhu objednávky a odeslání objednané knihy na zadanou adresu.
 • Právním základem je oprávněný zájem se zasíláním těchto sdělení.
 • Vaše údaje uchováváme po dobu vašeho souhlasu – než se ze zasílání odhlásíte, ale maximálně 3 roky.

 

Pokročilý marketing na základě souhlasu

 • Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu, který lze kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Kdo osobní údaje zpracovává

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí a děláme vše pro to, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Zpracovatelem poskytnutých údajů v rozsahu, který je závislý na účelu zpracování, jsou:

 • Smart Info s.r.o. je provozovatel projektu a webu Zhubnichytre.cz.
 • Martin Třešňák | Vařit či nevařit?, Šiškova 1228/9, 18200 Praha 8, IČO 14894173, DIČ 6304210902  autor kurzu a odesílatel tištěné kuchařky.
 • SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372 – provozuje aplikaci SmartEmailing pro rozesílku e-mailů.
 • FAPI Business s.r.o., Kampelíkova 35/20, 602 00 Brno, Česká Republika, DIČ: CZ07671563 – provozuje aplikaci Fapi pro on-line fakturaci.
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – pro webovou analytiku, PPC reklamy a remarketing
 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F – pro PPC reklamu a remarketing
 • Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika, DIČ: CZ26168685 – pro PPC reklamu a remarketing

 

Pokud se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, slibujeme, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Soubory cookie

V případě návštěvy našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči je za účelem usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách při opakovaných návštěvách. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči deaktivovat.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít nebo chcete vznést stížnost, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@zhubnichytre.cz.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 • Právo na informace, které jsme splnili touto stránkou se Zásadami zpracování osobních údajů.
 • Právo na přístup, kterým se můžete kdykoliv dotázat a my vám do 30 dní doložíme, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
 • Právo na doplnění a změnu osobních údajů, aby vaše osobní údaje byly vždy aktuální, správné a úplné.
 • Právo na výmaz (být zapomenut) pokud už nechcete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, na vaši žádost smažeme všechny vaše osobní údaje, pokud nejsou vázány jiným zákonem (např. evidence daňových dokladů). Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
 • Ukončení zasílání newsletterů. Sami se můžete kdykoliv odhlásit v zápatí jakéhokoli našeho e-mailu.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás na emailu info@zhubnichytre.cz

Máte-li podezření, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud přednostně informujete nás, abychom mohli toto pochybení co nejdříve napravit k oboustranné spokojenosti.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 11. 5. 2018