OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme potěšeni vaší návštěvou na našich webových stránkách a také vaším zájmem. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním formuláře na portálu Zhubnichytre.cz souhlasím se zpracováním všech mnou zadaných osobních údajů společnosti 4 your life s.r.o. se sídlem Přemyslova 1607, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 03478211, DIČ: CZ03478211, spisová značka: C 34694, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, jakožto správcem údajů (dále jen „Společnost“) a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň souhlasím, aby mi Společnost zasílala informace o připravovaných akcích a nabídkách svých obchodních partnerů. Mnou poskytnutá data budou sloužit jen pro interní marketingové účely Společnosti nebo jejích obchodních partnerů a v žádném případě nebudou poskytnuta třetím osobám, pouze s mým písemným souhlasem. Tento souhlas uděluji správci bezplatně. Společnost 4 your life s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které zadáváte ve formuláři na portálu Zhubnichytre.cz, jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi. Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

 

Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí a děláme vše pro to, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob. Všechny vámi zadané osobní údaje (e-mailové adresy i jiné) jsou zpracovány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Na požádání jsme schopni odeslat informace o tom, jaké údaje o vás na našem portálu zaznamenáváme. V případě návštěvy našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, e-mailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem portálu, nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě e-mailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého našeho e-mailu.

Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat provozovatele webu Zhubnichytre.cz na adrese info@zhubnichytre.cz.

 

4 your life s.r.o.
Přemyslova 1607
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 03478211, DIČ: CZ03478211
spisová značka: C 34694, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
e-mail: info@zhubnichytre.cz